யாழ்நகரப் பாடசாலைகள்

ஆண்கள் பாடசாலைகள்

யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி
யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி
யாழ் சம்பத்தரிசியார் கல்லூரி
யாழ் பரி யோவான் கல்லூரி

பெண்கள் பாடசாலைகள்

வேம்படி மகளிர் கல்லூரி
சுண்டிக்குளி மகளிர் கல்லூரி
யாழ்ப்பாணம் இந்து மகளிர் கல்லூரி
யாழ் திருக்குடும்பக் கன்னியர் மடம்

கலவன் பாடசாலைகள்

சாவகச்சேரி டிறிபேக் கல்லூரி
கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி
யாழ் வைத்தீஸ்வர வித்தியாலயம் (வண்ணார்பண்ணை வைத்தீஸ்வராக் கல்லூரி)
வண்ணார்பண்ணை நாவலர் மகாவித்தியாலயம்
யாழ் கனகரத்தினம் மத்திய மகா வித்தியாலயம்

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP