2015 ஜனாதிபதி தேர்தல் நமக்கு சொல்பவையும் இனி நடக்க இருப்பவையும்


ஒரு மாதிரி மகிந்தவுக்கு பதிலாக மைதிரியை சிறுபான்மை மக்கள் துணையுடன் பெரும்பான்மை மக்கள் கொண்டு வந்து முடிந்துது .
2020 மட்டும் ஜனாதிபதி மைதிரி தான் மாற்று கருத்து இல்லை இருக்கவும் முடியாது 

இந்தஜனாதிபதி தேர்தல் நமக்கு சொல்பவையும் இனி நடக்க இருப்பவையும் <<தமிழனுக்கு எந்த விடிவும் இருக்காது>>


Read more...

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP