விண்டோஸ் 8,8.1 இல் start option இனை எவ்வாறு நிறுவுவது

வணக்கம் நண்பர்களே

இன்று நான் குறிப்பிடுவது விண்டோஸ் 8,8.1 இல் start option இனை எவ்வாறு நிறுவுவது தொடர்பானது.


விண்டோஸ் 8,8.1 இல் start option இல்லாமையினால் பலரும் போல் நானும் வெகுசிரமபட்டேன் .

அதற்க்கு ஆன தீர்வு இப்போது பார்ப்போம்

Read more...

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP