முகநூல் (facebook )இல் privacy கொடுக்க பட்ட profile photo இனை எவ்வாறு Hack செய்து மற்றவர்கள் பார்ப்பது என்பது தொடர்பானது

வணக்கம் நண்பர்களே

நீண்ட நாட்களின் பின் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி

இந்த பதிவு எவ்வாறு முகநூல் (facebook )இல் privacy கொடுக்க பட்ட profile படம் photo  இனை  எவ்வாறு மற்றவர்கள் பார்ப்பது என்பது தொடர்பானது

இந்த நாட்களில் பல பெண்களும் தங்களின் profile photo இற்கு  privacy கொடுப்பதன் மூலம் தாங்கள்  பலரின் கனவு கன்னிகள் ஆக இருக்க முடியும் என்று நினைகிறார்கள் காரணம் இவ்வாறு privacy கொடுப்பதால் சிறிய அளவில் மாத்திரம் குறித்த புகைப்படத்தினை பார்க்க முடியும் (அவர்களின் லட்சணங்கள் :-( பலருக்கு தெரிவது இல்லை )

கீழ் உள்ள முறைகள் மூலம் அவ்வாறு privacy  கொடுத்த புகைப்படங்களை எவ்வாறு பார்ப்பது தொடர்பாக பார்ப்போம்

Read more...

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP