இலவசமாக ஸ்க்ரீன் capture செய்வதற்கு சிறந்த ஒரு சாப்ட்வேர்

ஸ்க்ரீன் capture செய்வதற்கு சிறந்த ஒரு சாப்ட்வேர்  http://www.nchsoftware.com/capture/ இந்த லிங்க் மூலம் இலவசமாக இறக்கி கொள்ள முடியும் மிகவும் தரமான முறையில் ஸ்க்ரீன் capture செய்ய முடியும்

Video Capture Features
 • Record videos as avi, wmv, flv, mpg, mp4, mov and more video formats
 • Capture video from a webcam, network IP camera or video input device (e.g., VHS recorder)
 • Screen capture software records the entire screen, a single window or any selected portion
 • Mouse highlighting spotlights the location of the cursor
 • Record video alone or video and audio simultaneously
 • Record audio from your microphone and speakers simultaneously, ideal for recording video conferences
 • Time lapse video recording
 • Create photo snapshots of a video at any time
 • Add your own text captions or time stamp your video
 • Change color settings and video effects before recording
 • Adjust the video resolution, size and frame rate for capture
 • Burn directly to DVD with Express Burn Disc Burner
 • Works with VideoPad Video Editor Software

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP